Wielkanocna paczka

 

Po raz kolejny 14 kwietnia 2017 roku, na ręce Pani pedagog, Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu mjr Zbigniew Guzak oraz  Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Brzegu mjrJarosław Hołomejko przekazali przygotowaną przez osadzonych paczkę dla naszego Domu.

Słodycze zostały zebrane w ramach zorganizowanej akcji "Wielkanocna  Paka dla Dzieciaka". To już kolejny raz gdy skazani, którzy odbywający karę w Zakładzie Karnym w Brzegu wykazali się empatią  i chęcią pomocy drugiemu człowiekowi. Prezent odebrała pedagog placówki, która w imieniu wszystkich podziękowała za ten hojny gest.