Wyjazdy na turnieje Paint-baal – 2013 rok

W ramach organizacji czasu wolnego naszych podopiecznych w 2013 roku współpracowano z Fundacją Centrum Aktywnego Wsparcia w Brzegu.

Fundacja ta m.in. obejmuje swoją opieką przede wszystkim dzieci i młodzież mającą problemy natury społecznej, trudności edukacyjne, eksperymentującą lub używającą narkotyków i alkoholu, doznającą zaniedbań rodzicielskich czy wchodzącą w konflikt z prawem. W ramach niniejszej współpracy kilkakrotnie w 2013 roku braliśmy udział w Turniejach Paintball.
Niniejsze turnieje organizowane były m.in. pięciokrotnie w Skarbimierzu, dwukrotnie na strzelnicy w Brzegu czy w Domu Dziecka w Skorogoszczy. Nasi wychowankowie w niniejszych turniejach stawali do walki nie tylko z rówieśnikami, ale i żołnierzami, policjantami, funkcjonariuszami zakładu karnego czy też strażakami. I jak to w walce bywa raz przegrywali by innym razem zająć miejsce na podium.
Udział w tego typu turniejach kształci u dzieci poczucie przynależności do środowiska lokalnego, zasady rywalizacji pokazują, że można walczyć bez przemocy, a aktywne spędzanie czasu wolnego nie wiąże się tylko z agresją i alkoholem. Ponadto pieniądze zebrane podczas takich turniejów przeznaczane są na szczytne cele co pozwala poczuć młodzieży, że robią coś dobrego dla innych.
Ponadto po turnieju zawsze przychodzi czas na integrację. Bierzemy udział w ogniskach, omawiamy strategię gry i nowe pomysły na aktywne spędzanie czasu wolnego.

A.M. i D.P.