Koło PTTK "Zwiadowcy" 2013

W sobotę, 06.04.2013 roku odbyło się kolejne IXX Primaaprilisowe Spotkanie Turystów w Grodziskach Ryczyńskich.

W tym roku spotkaliśmy się z innymi turystami na  ryczyńskim rozdrożu, tuż koło Dębu Racława i kamienia Vollacka. Na Polanie było około 500 turystów pieszych, rowerowych i  „pieszych inaczej”.  Po grodzisku tradycyjnie oprowadzała nas i opowiadała Pani dr Magdalena Przysiężna-Pizarska. Pogoda była „lekko mokrawa” ale za to  bardzo turystyczna.  Było ognisko, a także wiele konkurencji sportowo-rekreacyjnych. Nasi podopieczni otrzymali także po miseczce gorącej grochówki. Z inicjatywy OST Ryczyn po raz drugi  już odbył się konkurs z  oławskim kogutem w tle, uczestnicy musieli pochwalić się swoimi kogutami za co zostali obdarowani sportowym sprzętem ufundowanym przez Wójta Gminy Oława. Prace były naprawdę piękne zatem ochom i achom nie było końca. Zatem jak co roku rajd rowerowy do Ryczyna rozpoczął sezon rowerowy koła „Zwiadowcy”.


Kolejny wyjazd naszego koła był nieznacznie inny. Tym razem udaliśmy się autokarem do Bierkowic (24.04.2013) na Jarmark Wielkanocny. Podczas Jarmarku nasi podopieczni mogli obejrzeć przygotowane występy zespołów folklorystycznych, wiele potraw i ozdób świątecznych. Słuchaliśmy także opowieści  o zwyczajach wielkanocnych i przyglądaliśmy się pracy mistrzów rękodzieła, m.in.  pokazom kucia wyrobów z żelaza, wyrobów glinianych, czy zdobienia jaj wielkanocnych różnymi technikami, a nawet wykonywania lalek w strojach ludowych. Takie miłe spędzenia czasu wprowadziło wszystkich w świąteczny nastrój oraz ukazało tradycje Wielkanocne polskiego narodu.
 

Z kolei tradycyjnie 02.06.2013 roku z okazji Dnia Dziecka Oddział PTTK Ziemi Brzeskiej zorganizował wycieczkę do Twierdzy w Srebrnej Górze. Twierdza ta jest unikatowym obiektem w skali dziedzictwa kulturowego Europy i jedną z najważniejszych atrakcji Dolnego Śląska. W chwili powstania (1763-1785) należała do najnowocześniejszych tego typu fortyfikacji w Europie. Największy podziw budził i nadal budzi potężny Donjon, jeden z najciekawszych obiektόw fortyfikacji epoki nowożytnej. Jednak Twierdza Srebrna Gόra to w rzeczywistości nie jeden obiekt a cały zespół wznoszących się nad miasteczkiem fortόw, które mogliśmy obejrzeć wraz z przewodnikiem. Ponadto dla dzieci i młodzieży w twierdzy zorganizowano gry terenowe, ognisko i wiele innych konkursów z nagrodami. Dzieci powróciły z górą słodyczy i nagrodami rzeczowymi zdobytymi w konkursach.
Kolejny wyjazd rowerowy, którego nie może zabraknąć w naszym kalendarzu wyjazdów, to udział w rajdzie rowerowym - Szlakiem Polichromii Brzeskiej. Zatem w trudnych warunkach pogodowych, przy silnym wietrze i opadach deszczu, w dniu 22 czerwca ruszyliśmy na ten rajd. Celem rajdu było oczywiście poznanie fragmentu Szlaku Polichromii Brzeskiej, poszukiwanie śladów bitwy pod Małujowicami (Mollwitz), jak i propagowanie turystyki rowerowej . Ponadto uczestnicy rajdu mieli możliwość zdobyć punkty do odznak turystycznych i krajoznawczych.
Trasa rajdu prowadziła z Brzegu do Małujowic, przez Brzezinę, Zielęcice- łącznie uczestnicy mieli do przejechania trasę o długości około 20 kilometrów. Rajd zaczął się jednak inaczej niż zwykle, bo od udziału w brzeskiej „Masie Krytycznej”, mającej na celu propagowanie powstawania w mieście ścieżek rowerowych i korzystania na co dzień z roweru, zamiast auta. Uczestnicy rajdu, pod eskortą policji, przejechali ulicami miasta, dzwonkami reklamując mieszkańcom Brzegu zalety poruszania się rowerem.
W programie rajdu - oprócz zwiedzania kościółków wiejskich i podziwiania znajdujących się w nich fresków, przewidziano również konkursy wiedzy o zwiedzanych obiektach sakralnych, ze znajomości przepisów ruchu drogowego w zakresie poruszania się rowerem po drogach publicznych, a także umiejętności jazdy na rowerze w tempie tzw. ”żółwia”, w których nasi wychowankowie chętnie brali udział i wygrywali cenne nagrody. Nie zabrakło także pieczonej kiełbaski z ogniska i pysznej grochówki z wkładką.
Początkowo w strugach deszczu, dotarliśmy do Brzeziny, gdzie korzystając z uprzejmości jednego z gospodarzy, w udostępnionej nam stodole, przeczekaliśmy wraz z innymi uczestnikami rajdu największe opady deszczu. Oczekiwanie na przerwę w opadach wypełnił przewodnik Marian Stachuła, jak zwykle barwnie opowiadając o historii budowy drogi z Brzegu do Oławy przez brzeskiego księcia Jerzego II. Po dotarciu do Małujowic, z przerwą na opowieść o bitwie pod Małujowicami w okolicach Wroniego Wzgórza, zaczęliśmy zasadniczą część naszej imprezy, tj. zwiedzanie kościoła św. Jakuba i podziwianie odrestaurowanych fresków. Potem było wspomniane już ognisko i same przyjemności, by już w promieniach słońca powrócić ponownie do Brzegu.
     

Ostatni rajd na zakończenie sezonu, to także już tradycja. Oczywiście to zwiedzanie grodziska w Zawadnie. Na początku wyjazdu mogliśmy podziwiać pracę śluzy na kanale Odry, a następnie mieliśmy okazję zobaczyć ruiny wiatraka holenderskiego na skraju wsi Kopanie. W samym grodzisku  było z kolei ognisko, gry i zabawy z licznymi nagrodami. Każdy do woli mógł zjeść zasponsorowanych kiełbasek opiekanych na ognisku. Prowadzący: Jan Janota, Elżbieta Kużdżał i Wiesław Chmielewski (PTTK Brzeg) zadbali by się nie nudzono. W grodzisku wysłuchano opowieści o przeszłości tego tajemniczego miejsca, które było bramą na zachód i wschód znajdującą się na Przesiece Śląskiej.
i w taki oto sposób zakończyliśmy kolejny sezon.

A.M.