"Zaczytani" w Pałacu Prezydenckim

Młodzież z naszego Domu pod opieką pani Angeliki Malinowskiej zaangażowała się w szczytną akcję „Zaczytani”.


Jest to ogólnopolska kampania społeczna, w ramach której na terenie całego kraju zbierane są książki, a następnie dostarczane do szpitali, świetlic, rodzinnych domów dziecka, hospicjów.
Ponieważ akcja ta objęta jest honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP – Pierwsza Dama spotkała się z organizatorami oraz wolontariuszami zaangażowanymi w akcję.
Tak więc grupa naszych wolontariuszy 05.12.2013r. pojechała do Warszawy. Po uroczystym spotkaniu zwiedziliśmy Pałac Prezydencki. Wszyscy otrzymali też pamiątkowe książki i emblematy.
Wizyta ta była dla nas dużym wyróżnieniem.